Sản phẩm >> MUA BÁN - NHẬP KHẨU
 • Tải trọng: 2 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 0.2 m
 • Chiều cao nâng (min): m
 • Khối lượng: tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tải trọng: 2 tấn
 • Chiều cao nâng (max): m
 • Chiều cao nâng (min): 2 m
 • Khối lượng: 4 tấn
 • Tâm tải: 500 mm
 • Chiều rộng: 1.2 m
 • Chiều dài xe: 2.5 m
 • Tải trọng: 2 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 4 m
 • Chiều cao nâng (min): 1.8 m
 • Khối lượng: 3 tấn
 • Tâm tải: 500 mm
 • Chiều rộng: 1,2 m
 • Chiều dài xe: 2.5 m
 • Tải trọng: 1,8 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 0.2 m
 • Chiều cao nâng (min): 0 m
 • Khối lượng: tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tải trọng: 1,5 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 4 m
 • Chiều cao nâng (min): 2,2 m
 • Khối lượng: 2,5 tấn
 • Tâm tải: 500 mm
 • Chiều rộng: 1,1 m
 • Chiều dài xe: 2,5 m
 • Tải trọng: 1.5 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 4 m
 • Chiều cao nâng (min): 2.2 m
 • Khối lượng: 2.2 tấn
 • Tâm tải: 0.5 mm
 • Chiều rộng: 1 m
 • Chiều dài xe: 1.6 m
 • Tải trọng: 1.8 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 0.3 m
 • Chiều cao nâng (min): 0 m
 • Khối lượng: 1 tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: 0.6 m
 • Chiều dài xe: 2.5 m
 • Tải trọng: 1.5 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 4.5 m
 • Chiều cao nâng (min): 0.5 m
 • Khối lượng: 1.95 tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tải trọng: 1,450 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 7 m
 • Chiều cao nâng (min): 5 m
 • Khối lượng: 3.06 tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tải trọng: 2 tấn
 • Chiều cao nâng (max): 4.5 m
 • Chiều cao nâng (min): 2.2 m
 • Khối lượng: 3 tấn
 • Tâm tải: 500 mm
 • Chiều rộng: 1.5 m
 • Chiều dài xe: 2.2 m
 • Tên sản phẩm: XE NÂNG NGƯỜI
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
 • Tên sản phẩm: XE NÂNG NISSAN
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
 • Tên sản phẩm: XE NÂNG XĂNG TOYOTA
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
 • Tải trọng: 1 tấn
 • Chiều cao nâng (max): m
 • Chiều cao nâng (min): m
 • Khối lượng: tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tên sản phẩm: XE NÂNG TOYOTA
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
 • Tên sản phẩm: XE NÂNG TOYOTA
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
 • Tên sản phẩm: XE NÂNG ĐIỆN NICHIYU
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
Liên hệ đặt hàng