Sản phẩm >> CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN
 • Tải trọng: tấn
 • Chiều cao nâng (max): m
 • Chiều cao nâng (min): m
 • Khối lượng: tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tải trọng: tấn
 • Chiều cao nâng (max): m
 • Chiều cao nâng (min): m
 • Khối lượng: tấn
 • Tâm tải: mm
 • Chiều rộng: m
 • Chiều dài xe: m
 • Tên sản phẩm: CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG
 • Mã sản phẩm: cho thuê
 • Giá: Liên hệ
 • Tên sản phẩm: CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN KHUNG CAO 7M
 • Mã sản phẩm:
 • Giá: Liên hệ
Liên hệ đặt hàng